Kazania Świętokrzyskie w Bazylice Katedralnej w Kielcach

Józef Skrzek

Józef Skrzek

Zaskoczenie! Tym jednym słowem mógłbym opisać najpełniej moje odczucia po niesamowitym koncercie na który wybrałem się dość spontanicznie, głównie z zamiarem podjęcia ciekawego wyzwania fotograficznego.

Zamiast spodziewanej stricte sakralnej muzyki miałem przyjemność wysłuchać pięknie poskładanych dźwięków w wykonaniu artystów, których ciężko by zaszufladkować w jednym wąskim stylu muzycznym. O ile od dawna byłem przekonany co do wielkich możliwości Włodka „Kiniora” Kiniorskiego, o tyle jak dotąd najwyraźniej nie wystarczająco dobrze znałem Marka Piekarczyka i pokornie przyznaję, że nie doceniałem go do dnia tego koncertu. Powiedziałbym nawet, że to właśnie jego śpiew budował najmocniej klimat tego wydarzenia… Oczywiście nie można również pominąć tu wielkiej zasługi autora muzyki do tego niezwykłego tekstu, którą skomponował Józef Skrzek (lider SBB), który to również niezwykle ekspresyjnie wykonywał ją z pozostałymi muzykami w Bazylice Katedralnej w Kielcach.


Pochodzące z XIV wieku „Kazania Świętokrzyskie” to najstarszy zapis prozy polskiej. Zabytek składa się z jednego całego kazania (na dzień św. Katarzyny) i fragmentów pięciu innych. Spisane zostały na pergaminie, który w XV wieku posłużył – pocięty na paski – do oprawy rękopiśmiennego kodeksu, zawierającego łaciński tekst Dziejów Apostolskich i Apokalipsy. Arcydzieło średniowiecznego kaznodziejstwa, narodowa relikwia staropolszczyzny, najcenniejszy skarb Biblioteki Narodowej.

Zobacz fotorelację w koncertu >>